Prodotti

Ø110 a 38 posizioni bilamellare (grane 36/50)

Ø110 a 40 posizioni bilamellare (grane 60/320)

Misure Indicative delle lamelle:

H28x24mm

H30x21mm

H30x24mm
Ø165 a 70 Posizioni lamella unica (grane 36/50)

Ø165 a 86 Posizioni bilamellare (grane 60/320)

Le misure indicative delle lamelle:

H36x25mm

H40x22mm

H40x24mm

Continue